DHRRA

DHRRA

Voices of the Grassroots

Login Now to Post

SOCIAL   >   GENERAL

social problems


- need to repair my house. (because income very low) - need skill training classes for teenagers example cooking class .
- Help to repair my house. - Open cooking class for boys and girls.
Leelavathy A/P Krishnan
11 August 2016
SOCIAL   >   SOCIAL ILLS

Need help


- Need help to repair my house. (Because very low income) - Open cooking classess for boys and girls.
Help for those who needs.
Leelavathy A/P Krishnan
10 August 2016
SOCIAL   >   UNITY

tiada kemudahan


- Tiada jalanraya yang baik - Tiada aliran longkang yang sempurna. (mengalami banjir sangat kerap) - Tiada lampu jalan raya. (selalu gelap dan pencuri dan penagih dadah ramai.)
- Membina jalanraya yang elok (jalanraya tar) - Mengalir longkang yang sempurna. - Adakan lampu jalanraya yang terang.
P.KUMARASAMY
15 June 2016
SOCIAL   >   SOCIAL ILLS

tidak mendapat gaji.


Tidak mendapat gaji selama 6 bulan. Ramai ibu bapa tidak mampu bayar yuran 40%.
Harap DHRRA Malaysia akan membantu dalam masalah ini.
DIANA CATHERINA
15 June 2016
SOCIAL   >   SOCIAL ILLS

MASALAH SOSIAL


-MASALAH PENAGIH DADAH. -MASALAH PELAJAR-PELAJAR YANG TIADA KERJA . TETAP SELEPAS PERSEKOLAHAN.
-MENGADAKAN KELAS BIMBINGAN KEPADA PELAJAR. -MENGADAKAN RUKUN TETANGGA.
MARIAMAH.K.
13 June 2016
Please login to view more